Czy nauczyciel, któremu dyrektor na wniosek związku zawodowego obniżył wymiar czasu pracy w związku z pełnieniem funkcji w tym związku zawodowym, może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, któremu dyrektor na wniosek związku zawodowego obniżył wymiar czasu pracy w związku z pełnieniem funkcji w tym związku zawodowym, może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe? Czy taki nauczyciel może podejmować dodatkowe zatrudnienie w innych szkołach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access