Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel katecheta (nauczyciel mianowany) zatrudniony jest na podstawie misji w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W tym roku szkolnym dyrektor przydzielił mu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami godziny z biologii. W wyniku czego jego wymiar czasu pracy zwiększył się do pełnego etatu. Godziny biologii będzie miał również w następnych latach szkolnych. Czy należy tego nauczyciela zatrudnić poprzez mianowanie? Jak to się ma do jego misji w niepełnym wymiarze czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?