Czy nauczyciel jest zobligowany do zwrotu świadczenia na start w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został przyjęty do pracy 1.09.2022 r. na czas określony do 31.08.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. We wrześniu zostało mu wypłacone świadczenie na start w wysokości 1000 zł. W lutym 2023 roku złożył podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Dyrektor wyraził na to zgodę.

Czy w takiej sytuacji nauczyciel jest zobligowany do zwrotu świadczenia na start?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX