Czy nauczyciel innej szkoły powołany do pracy w zespole egzaminacyjnym w innej szkole w trakcie egzaminu maturalnego w ramach porozumienia zawartego między dwoma szkołami, powinien dostarczyć zaświadczenie o niekaralności do szkoły, do której jest oddelegowany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości, które dotyczą weryfikacji niekaralności w ramach standardów ochrony małoletnich. Biorąc pod uwagę zmiany jakie wprowadziła ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i fakt, że nie wszyscy maturzyści to osoby pełnoletnie (ok. 20% jest niepełnoletnich), czy nauczyciel innej szkoły powołany do pracy w zespole egzaminacyjnym w innej szkole w trakcie egzaminu maturalnego w ramach porozumienia zawartego między dwoma szkołami, powinien dostarczyć zaświadczenie o niekaralności do szkoły, do której jest oddelegowany i czy należy takiego nauczyciela sprawdzać w niejawnym rejestrze osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym? Ponadto Ministerstwo Edukacji oraz Kurator Oświaty mają odrębne stanowiska dotyczące tego kiedy uczniowie klas programowo najwyższych przestają być uczniami. Według Kuratora Oświaty jest to 31 sierpnia (wtedy, zgodnie z Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, kończy się rok szkolny), a według MEN przestają być uczniami z dniem otrzymania świadectwa ukończenia szkoły, czyli w naszym przypadku w kwietniu. Czy można jednoznacznie stwierdzić kiedy uczniowie klas programowo najwyższych przestają być uczniami szkoły i czy może mieć to wpływ na ewentualne sprawdzanie nauczycieli w rejestrach karanych? Jeśli nie, to czy jakiekolwiek inne dokumenty, czy też oświadczenia byłyby niezbędne do podpisania w takiej sytuacji? A może za sprawdzenie odpowiada nie dyrektor szkoły, a OKE, która, de facto jest organizatorem egzaminów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX