Czy nauczyciel informatyki może być zobowiązany do administrowania dziennikiem elektronicznym szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel informatyki został ustnie zobowiązany do administrowania dziennikiem elektronicznym. Nie zostało to umocowane w żaden sposób formalnie. Nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, nie ma upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkich uczniów i nauczycieli w ramach administrowania dziennikiem elektronicznym. Posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków nauczycieli. Według dyrektora może zlecić dodatkowe zadania nauczycielowi i nie wymaga to upoważnienia.

Czy taka praktyka jest na pewno słuszna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX