Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma naliczany odpis na fundusz socjalny dwa razy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma naliczany odpis na fundusz socjalny dwa razy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX