Czy nauczyciel emeryt, który nie uzyskał stopnia magistra może ubiegać się o stopień nauczyciela kontraktowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel emeryt nie posiada stopnia awansu zawodowego (nie "załapał się" na nadawanie stopnia "z urzędu"), nie ma też tytułu magistra - ma wychowanie przedszkolne na podstawie Studium Wychowania Przedszkolnego. Czy taki nauczyciel może ubiegać się o stopnień nauczyciela kontraktowego nie posiadając i nie starając się uzyskać tytułu magistra?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access