Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel ma prawo bez zgody dyrektora szkoły i rodziców uczniów zostawić klasę na dodatkową lekcję poza tygodniowym planem zajęć motywując to niemożnością realizacji podstawy programowej przedmiotu z powodu małej ilości godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?