Czy nasza interpretacja przepisu niewiążąca konieczności przebudowy przepustu w pasie drogowym z jego długością jest poprawna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach prowadzonej inwestycji kubaturowej w X (posiada ostateczne pozwolenie na budowę) odrębną procedurą przygotowujemy się do przebudowy fragmentu drogi krajowej. Przebudowa wymaga m.in. przebudowy odcinka rowu przydrożnego wraz z przepustem drogowym. W związku z powyższym w oparciu o art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. zastało skierowane do Nadzoru Wodnego w X zgłoszenie przebudowy. W ramach przedsięwzięcia niezbędne jest przebudowanie przepustu drogowego o długości 42,0 m. W odpowiedzi otrzymaliśmy sprzeciw do zgłoszenia podnoszący argument, że zamierzenie kwalifikuje się jako spełniające przesłanki opisane w art. 394 ust. 1 pkt 10 pr.wod., czyli wykonanie przepustu o długości przekraczającej 10 m. W naszej ocenie ustawodawca jednoznacznie rozgraniczył oba rodzaje inwestycji - czym innym jest przebudowa urządzeń wodnych w pasie drogowym (pkt 11), a czym innym wykonanie przepustu o dł. mniejszej niż 10 m (pkt 10).

Czy nasza interpretacja przepisu (pkt 11) niewiążąca konieczności przebudowy przepustu w pasie drogowym z jego długością jest poprawna?

Czy istnieje orzecznictwo związane z w/w zagadnieniem - czyli przebudową przepustów drogowych o długości przekraczającej 10 m, zlokalizowanych w pasie drogowym, które zezwala na realizację tego rodzaju zamierzeń w trybie zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX