Czy narzucone w MPZP warunki odnośnie dachu, gdzie zapis jest: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 27-45 stopni, muszą być spełnione również w części istniejącej budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Inwestor planuje rozbudowę istniejącego budynku pokrytego stropodachem. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje MPZP. Rozbudowa polegać będzie na dobudowie do istniejącego budynku powierzchni handlowej, w istniejącej części budynku nie będą wykonywane żadne roboty budowlane.

Czy w związku z tym narzucone w MPZP warunki odnośnie dachu, gdzie zapis jest: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 27-45 stopni, muszą być spełnione również w części istniejącej budynku, skoro inwestor nie planuje przebudowy tego dachu - budynek pozostaje bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX