Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po zrealizowaniu parkingu znajdującego się na dachu budynku i przekazaniu go inwestorowi ujawniły się wady. Inwestor zlecił ekspertyzę z której wynikają zaniechania wykonawcy, który nie wykonał dylatacji nadbetonu stropu, w wyniku której pojawiła się jego wada, tj. brak jest ochrony konstrukcji przed oddziaływaniem wód opadowych, co w połączeniu z zarysowaniami stropu stanowi zagrożenie dla ich trwałości. Obecnie występujące przecieki i rozległe zarysowania są konsekwencją wcześniejszego zarysowania nadbetonu w wyniku braku lub opóźnienia jego pielęgnacji wilgotnościowej. Tym samym niezbędne jest przeprowadzenie prac naprawczo–zabezpieczających, przywracających posadzce parkingu właściwą jej rolę. Należy wykonać odpowiednią nawierzchnię (posadzkę) na płycie parkingu, zdolną do mostkowania istniejących zarysowań, odporną na bezpośrednie oddziaływanie środowiska atmosferycznego, jak również zabezpieczającej niżej położone elementy przed zamakaniem. Z całej powierzchni parkingu należy zeszlifować 1 mm istniejącej posadzki, tak aby usunąć istniejącą posypkę piaskową i uzyskać podłoże odpowiednie do ułożenia nowej nawierzchni, nacięcia dylatacyjne i główne rysy wyśrutować śrutownicą z odsysaniem pyłu, odkurzyć całą powierzchnię parkingu. Prześrutowane pasma należy zagruntować żywicą epoksydową do gruntowania podłoży ze ściągnięciem jej w nacięcia i rysy. Zagruntować całą powierzchnię parkingu żywicą epoksydową do gruntowania podłoży z delikatną posypką piasku kwarcowego. Wyszpachlować pasma po śrutowaniu. Czynność tę należy wykonać przy użyciu dwuskładnikowego, poliuretanowego, wysoce elastycznego, przenoszącego zarysowania podłoża materiału posadzkowego. Na całej powierzchni płyty parkingu ułożyć warstwę zasadniczą, stosując ten sam materiał co przy szpachlowaniu. Na całej powierzchni parkingu ułożyć warstwę ścieralną (nośną) z wypełniaczem kwarcowym. Na świeżo położonej warstwie materiału wykonać posypkę z piasku kwarcowego. W ten sposób uzyska się wysoką odporność na ścieranie. Na całej powierzchni parkingu ułożyć warstwę zamykającą z dwuskładnikowej, twardo-elastycznej, doszczelniającej powłoki poliuretanowej, przenoszącej zarysowania podłoża, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, do stosowania na posadzkach z posypką.

Jak należy zakwalifikować opisane powyżej roboty budowlane?

Czy na ich realizację należy uzyskać pozwolenie na budowę, czy też należy dokonać stosownego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, czy też nie podlegają one reglamentacji przepisów prawa budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?