Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład prowadzi działalność polegającą na naprawie i produkcji palet. Przyjmuje stare palety jako odpady, sprawdza, czyści, uzupełnia brakujące lub zniszczone elementy i produkuje nowe opakowania w postaci palety drewnianej (przygotowanie do ponownego użycia bez wykorzystania instalacji w rozumieniu ustawy o odpadach). Nie przewiduje się zbierania odpadów w innych celach niż ich przetworzenie, w wyniku procesu przetwarzania odpadów mogą powstawać inne odpady, których nie da się wykorzystać do produkcji palet i te odpady będą przekazywane kolejnym podmiotom do zagospodarowania.

Czy taka działalność wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej n.r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację