Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W budynku zabytkowym (wpisanym do rejestru zabytków) odpadły (prawdopodobnie przez czynniki atmosferyczne) gzymsy (elementy prefabrykowane, barwione w kolorze elewacji).

Czy naprawa - przyklejenie/instalowanie nowych wymaga uzyskania pozwolenia, opinii konserwatora zabytków?

Czy wymaga innych czynności administracyjnych - np. zgłoszenia wykonania robót?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?