Nowość Czy naliczyć odsetki od nieterminowych opłat za pobyt matki w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w listopadzie 2021 r. podpisał z Panem X umowę, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 oraz art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, na pokrycie części kosztów za pobyt matki w DPS w wysokości 400,00 zł i zobowiązał do wpłaty na konto OPS do dnia 20 każdego miesiąca kalendarzowego.

Pan X dokonał wpłaty tylko za dwa miesiące, tj. XI i XII 2021 r., w związku z powyższym, gmina wnosiła zastępczo opłaty za Pana X. W lutym 2023 r. z OPS skontaktował się Pan X i poinformował, iż ureguluje zaległości, które powstały poprzez niewnoszenie terminowych opłat za pobyt matki w DPS.

Czy naliczyć odsetki od nieterminowych opłat za pobyt matki w DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX