Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po kontroli urzędu skarbowego dokumentów spółki z o.o. za rok 2009 uznano koszt za niestanowiący kosztów uzyskania przychodu. Kwota nie jest wysoka. Rok 2009 zakończyliśmy stratą, więc na wynik roku 2009 to nie wpływa. Bilans i rachunek wyników się nie zmienia. Ale za to w roku 2010 i 2011 mam do rozliczenia po 50% straty mniejszej (wyrzucając coś z kosztów, zmniejszyła mi się strata) i tym samym muszę dopłacić podatek za te dwa lata.

Czy naliczenie podatku CIT zaległego musi odbyć się poprzez korektę danego roku czy dopiero w 2012 r.?

Czy do KRS muszę wysyłać sprawozdania za te dwa lata skorygowane teraz?

Czy mogę to zrobić składając sprawozdanie, bilans, rachunek za rok 2012 i automatycznie będzie to jeden koszt w KRS?

Oczywiście należy przygotować korekty lat 2010 i 2011.

I co z uchwałami?

Kończąc rok 2010 zyskiem, rozliczyłam 50% straty (teraz tę wartość będę korygować), wypłaciłam dywidendy, a resztę przeznaczono na fundusz rezerwowy. Po korekcie kwota przeznaczona na ww. fundusz będzie inna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?