Czy naliczenie funduszu nagród stanowi koszt podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT w 2022 r., na podstawie regulaminu wynagrodzeń, co miesiąc tworzy fundusz nagród w przeznaczeniem na nagrody za poszczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Miesięczne naliczenie fundusz nagród księgowane jest na konto WN-kosztów wynagrodzeń a drugostronnie na konto MA- funduszu nagród. Następnie na postawie tego funduszu do 10 dnia następnego miesiąca wypłacane są nagrody, księgowanie WN-fundusz nagród, MA-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Spółka nie prowadzi osobnego rachunku bankowego dla funduszu nagród.

Czy naliczenie funduszu nagród stanowi koszt podatkowy?

Czy koszty nagród wypłacanych z tworzonego funduszu nagród można zakwalifikować jako koszty podatkowe w miesiącu, za który są one należne, tak jak pozostałe składniki wynagrodzeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX