Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy naliczając podstawę tzw. "trzynastki" należy pomniejszyć tę podstawę o nieobecność z tytułu korzystania przez pracownika z uprawnień wynikających z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., oraz o wykorzystane dni z tytułu przebywania na urlopie okolicznościowym tj. m.in. ślub pracownika, zgon członka rodziny, urodzenia dziecka itd.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?