Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie (Państwa odpowiedź nr QA1152040) organ jeszcze raz pragnie zaznaczyć, że nie jest w posiadaniu danych o właścicielu/współwłaścicielu rachunku bankowego.

W sytuacji, gdy organ ma wiedzę o danych osoby, która nienależnie pobrała świadczenia, to wszczyna postępowanie, natomiast w przedmiotowej sytuacji brak jest danych m.im. imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby, względem której istnieje możliwość wszczęcia postępowania.

Jak należy w związku z tym postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?