Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba w rodzinie ma przyznany zasiłek stały. W miesiącu lutym 2014 r. w rodzinie zmienił się dochód, na dziecko nie jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny i dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, ponieważ jeszcze nie wydano orzeczenia, które uprawniałoby do przyznania tych świadczeń. Najprawdopodobniej dziecko uzyska orzeczenie i otrzyma ww. świadczenia z wyrównaniem od miesiąca lutego 2014 r.

Czy w takiej sytuacji należy zwiększyć wysokość zasiłku stałego ze względu na czasową zmianę dochodu?

Jak postąpić w przypadku gdy rodzina uzyska jednorazowo świadczenia rodzinne w podwójnej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?