Czy należy zobowiązać syna do większej odpłatności za pobyt rodzica w DPS? - OpenLEX

Czy należy zobowiązać syna do większej odpłatności za pobyt rodzica w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2019 r.

PYTANIE

Klient został umieszczony w DPS w lutym 2018 r. Ponosi odpłatność w wys. 70% swojego dochodu. Posiada dwóch synów: jeden posiada obywatelstwo polskie, drugi austriackie. Jeden podpisał w lutym 2018 roku umowę zawartą na podstawie art. 103 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej, wobec drugiego kierownik Ośrodka wytoczył powództwo alimentacyjne (sprawa nadal w Sądzie).

Po przeprowadzonym wywiadzie ustalono, że dochód rodziny syna żyjącego w Polsce znacznie przekracza 300% kryterium ustawowego. Umowa z synem (Polakiem) zawarta jest na połowę kwoty pozostałej do uregulowania opłat za pobyt w DPS Drugą część pokrywa gmina. Aktualnie była przeprowadzona podwyżka kosztów utrzymania w DPS. Kierownik Ośrodka zaproponował zmianę warunków umowy, jednakże syn odmówił. Stwierdził, że skoro jego brat nie reguluje żadnych należności, on również nie będzie.

Czy w związku z powyższym, powinniśmy wszcząć postępowanie wobec syna w Polsce w sprawie wydania decyzji ustalającej odpłatność i po przeprowadzonym ponownym postępowaniu wydać decyzję ustalającą odpłatność na całą kwotę pozostałą do zapłaty za DPS, czy nadal na kwotę połowy wartości odpłatności za DPS?

Ponadto na ten moment klient nie przedstawił uzasadniających okoliczności na podstawie, których ośrodek może zwolnić z częściowej bądź całkowitej opłaty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX