Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient posiada przyznane decyzją wydaną w grudniu usługi opiekuńcze od 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. W decyzji przyznającej orzeczono również wysokość odpłatności za te usługi. Od dnia 14.01.2020 r. uległa zmianie sytuacja rodzinna klienta, gdyż zamieszkała z nim żona, która nie była ujęta do członków wspólnego gospodarstwa domowego i nie był ujęty jej dochód wówczas, gdy rozpatrywano ww. sprawę o usługi w miesiącu grudniu i wydano decyzję, gdyż przebywała ona w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Czy należy zmienić decyzję (prawomocną) o przyznaniu i odpłatności za usługi opiekuńcze od dnia zaistnienia zmiany w sytuacji rodzinnej, a tym samym dochodowej (w tym przypadku jest przekroczenie 10% dochodu), czyli od dnia 14.01.2020 r., czy też od 01 stycznia lub od 01 lutego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?