Czy należy zmienić okres przysługiwania zasiłku stałego za zgodą strony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani pobiera zasiłek stały, ma umiarkowany stopień niepełnosprawności ustalony do 30.04.2024 r. Dostarczyła orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ustalonym do 30.11.2024 r.

Czy należy zmienić okres przysługiwania zasiłku stałego za zgodą strony?

Od wydania decyzji dochód strony uległ zmianie nie przekraczającej 10% kryterium dochodowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX