Czy należy zmienić decyzję w części dotyczącej kwoty kosztu utrzymania w DPS mając na uwadze nowe zarządzenie obowiązujące od... - OpenLEX

Czy należy zmienić decyzję w części dotyczącej kwoty kosztu utrzymania w DPS mając na uwadze nowe zarządzenie obowiązujące od marca 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 03.02.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu odpłatności za pobyt strony w DPS. W sentencji został zawarty zapis: "ustalić opłatę za pobyt X w Dom Pomocy Społecznej w M. na poziomie miesięcznego kosztu utrzymania w DPS w wysokości 3 861,04 zł miesięcznie.

Mieszkaniec/opiekun prawny będzie ponosił opłatę w wysokości 451,50 zł miesięcznie (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) płatną na konto DPS. Gmina pokrywać będzie opłatę w wysokości różnicy miesięcznej między kosztem utrzymania a opłatą mieszkańca."

Z dniem 01.03.2021 r. zgodnie z zarządzeniem Starosty z 2021 r. ulega zmianie koszt utrzymania mieszkańca w DPS i wynosi 3997,57 zł, dochód strony nie zmienił się (jego opłata pozostaje bez zmian).

Czy w związku z powyższym zapisem, zawartym w sentencji należy zmienić decyzję w części dotyczącej kwoty kosztu utrzymania w DPS mając na uwadze nowe zarządzenie obowiązujące od marca 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX