Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) należy zmienić decyzję przyznające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

Jeżeli tak, to czy postępowanie ma być wszczęte z urzędu czy na wniosek osoby oraz na jaki okres przedłużyć ww. świadczenia?

Czy jeżeli osoba, której członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne pobierała świadczenia w tzw. mechanizmie "złotówka za złotówkę", np. na dwójkę dzieci, a po upływie ważności orzeczenia dziecka utraciła prawo do świadczeń (bo mniejsze kryterium dochodowe) również należy przedłużyć łączną kwotę zasiłków rodzinnych i dodatków na wszystkie dzieci (stosując wyższe kryterium dochodowe)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?