Czy należy złożyć wniosek zmieniający w celu zwiększenia wysokości turbin i odrębny o wydanie decyzji środowiskowej na pozostałe elektrownie wiatrowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada decyzję środowiskową na część inwestycji (planowany zespół elektrowni wiatrowych), w której RDOŚ ograniczył ilość turbin wiatrowych. Dla tej części inwestycji inwestor chce złożyć wniosek o zmianę decyzji środowiskowej w celu zwiększenia wysokości turbin (w tych samych lokalizacjach, po przedstawieniu opinii ornitologa) oraz jednocześnie wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej na pozostałe (planowane w planie miejscowym) elektrownie wiatrowe.

Czy w tej sytuacji należałoby złożyć dwa wnioski o wydanie dwóch osobnych decyzji (jedna zmieniająca i druga - nowa), czy jeden na całe przedsięwzięcie?

Czy w pierwszym przypadku wydana decyzja uwzględniana jest w nowym postępowaniu ws. wydania decyzji środowiskowej na pozostałą część inwestycji i oceniany jest wpływ skumulowanych oddziaływań wynikających z ewentualnej realizacji obydwu przedsięwzięć (w tym wnioskowanego zwiększenia wysokości turbin)?

Oraz czy w drugim przypadku (złożony wniosek o wydanie decyzji na całe przedsięwzięcie) z obrotu prawnego zostanie wyeliminowana pierwsza decyzja?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access