Czy należy złożyć wniosek o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji za poprzednie okresy zasiłkowe w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pierwszy wniosek o ustalenie niepełnosprawności na dziecko do PZON złożony w kwietniu 2020 r., odwołanie do wojewódzkiego zespołu, odwołanie do sądu, jest prawomocny wyrok z 26.11.2021 r.: zaliczyć dziecko do osób niepełnosprawnych. Pan pobierał zasiłek rodzinny na to dziecko w okresie zasiłkowym 2019/2020 i 2020/2021.

Czy przysługuje mu dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji na to dziecko za ten okres?

Jeżeli tak, to jaka procedura, skoro decyzje nie są w obiegu prawnym, (są wykonane, minął okres zasiłkowy)?

Czy należy złożyć wniosek o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji za poprzednie okresy zasiłkowe w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku i czy wtedy nowa decyzja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX