Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2010 r.

PYTANIE

Spółka w miesiącu marcu 2008 r. odprowadziła VAT należny od importu usług. Ponieważ usługi te były związane z czynnościami nie opodatkowanymi nie wykazała jednocześnie VAT - u naliczonego. W grudniu otrzymaliśmy korektę na pełną wartość usługi. Wydaje mi się, że w tej sytuacji należy złożyć korektę deklaracji marcowej z której będzie wynikała nadpłata podatku.

Czy wraz z korektą deklaracji należy złożyć także wniosek o stwierdzenie nadpłaty zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej?

Czy taki wniosek może podpisać osoba upoważniona do podpisywania deklaracji VAT czy też osoba zgodnie z KRS upoważniona do reprezentowania spółki?

Czy wniosek taki może być złożony łącznie do kliku zdarzeń powodujących korekty rożnych deklaracji.

Oprócz opisanego powyżej zdarzenia w deklaracji listopadowej 2008 r. wykazaliśmy zawyżony VAT należny w związku z błędem w rejestrze VAT do którego jedna faktura sprzedaży weszła w zawyżonej wartości (odbiorca usługi otrzymał fakturę w poprawnej wartości).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?