Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. działająca od 40 lat uzyskała zezwolenie strefowe w grudniu 2017 r. W 2018 posiada wyłącznie przychody z działalności pozastrefowej, opodatkowanej, natomiast z działalności strefowej ponosi wyłącznie koszty dotyczące inwestycji, nie występują przychody, nie ma więc dochodów z działalności w strefie, koszty inwestycyjne są aktywowane na kontach.

Czy za 2018 r. spółka, mimo braku dochodu, a także przychodu z działalności strefowej (jest tylko dochód z działalności pozastrefowej), musi wypełnić załącznik CIT/8S(1) – stanowiący informację o posiadanych zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych, wielkości przysługującej podatnikowi pomocy publicznej, poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz wysokości dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia?

Czy wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych, wykazywanych w załączniku CIT-8S należy dyskontować na dzień uzyskania zezwolenia strefowego, tj. grudzień 2017 r. i wg daty zapłaty za koszty kwalifikowane (narastająco łącznie z wydatkami z grudnia 2017 r.)?

Czy jako wielkość przysługującej podatnikowi pomocy publicznej należy wpisać pełną, docelową kwotę z zezwolenia strefowego 130%, mimo, że nie wykorzystano za 2018 r. żadnej pomocy z braku dochodu?

Czy spółka w opisanej sytuacji (brak dochodu w SSE) może później bez konsekwencji korygować w CIT-8S, kwotę poniesionych za lata 2017 i 2018 wydatków kwalifikowanych np. z powodu błędów w przeliczeniu nakładów, kwalifikacji lub braku zdyskontowania kwoty wydatków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?