Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z bankiem, który świadczy usługę otwarcia i prowadzenia rachunku dla podmiotu. Bank odpowiedział, że podpisanie umowy powierzenia jest bezzasadne, argumentując, że: "Dane przekazywane są do Banku jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi, zgodnie z zawartą umową, tj. wyłącznie na potrzeby identyfikacji beneficjenta wypłaty oraz autoryzacji gotówkowego zlecenia płatniczego i nie zachodzi konieczność zawarcia odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?