Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Kiedy zgodnie z RODO stosujemy udostępnienie danych a kiedy powierzenie przetwarzania danych osobowych?

2. Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku przekazywania danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) pracowników prywatnej spółki kapitałowej (sektor produkcyjny) do firmy zajmującej się szkoleniami pracowników?

3. Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku przekazywania tych samych danych (bez PESELU) w celu rezerwacji noclegu (związanego z uczestnictwem w szkoleniu wymienionym w pkt 2 pytania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?