Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sytuacja, w której zadanie należące ustawowo do marszałka województwa zostaje przekazane wojewódzkiemu urzędowi pracy (zostaje wpisane do statutu) powoduje, że nie trzeba już zawierać z WUP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Czy statut należy traktować jako "inny instrument prawny" w rozumieniu RODO? Jeśli tak, to jak należy zabezpieczyć interesy administratora i nałożyć na jednostkę podległą zobowiązania wynikające z RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?