Czy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży wierzytelności, jeżeli żadna ze stron tej transakcji nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Nasza firma sprzedała własną wierzytelność innej firmie (nie zajmującej się zawodowo obrotem wierzytelnościami). Według naszej wiedzy nabywca wierzytelności zakupił ją w celu "dokończenia" inwestycji i następnie dalszej odsprzedaży. Z tytułu tej transakcji zapłaciliśmy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy powyższa transakcja powinna być uwzględniana przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access