Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Nasza firma sprzedała własną wierzytelność innej firmie (nie zajmującej się zawodowo obrotem wierzytelnościami). Według naszej wiedzy nabywca wierzytelności zakupił ją w celu "dokończenia" inwestycji i następnie dalszej odsprzedaży. Z tytułu tej transakcji zapłaciliśmy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy powyższa transakcja powinna być uwzględniana przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?