Czy należy zapisać w uchwale, że w czasie pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmniejszenia diety w... - OpenLEX

Czy należy zapisać w uchwale, że w czasie pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmniejszenia diety w razie nieobecności sołtysa podczas sesji, nie stosuje się?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W uchwale rady miejskiej jest napisane, że dieta dla sołtysów ulega zmniejszeniu o 100 zł za każdą usprawiedliwioną jak i nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji. W czasie pandemii sołtysi nie biorą udziału w sesji.

Czy należy zapisać w uchwale, że w czasie pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmniejszenia diety w razie nieobecności sołtysa podczas sesji, nie stosuje się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX