Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 marca 2012 r.
Autor odpowiedzi: plac jac
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2006 r.

PYTANIE

Zgodnie z przepisami podatek od środków transportowych płatny jest w 2 równych ratach. Należny podatek (zgodnie z uchwałą rady gminy) wynosi 721 zł. Według obowiązującego wzoru deklaracji I rata wynosi 360,50 zł i II rata 360,50 zł.

Czy należy zaokrąglać do pełnych złotych raty podatku? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa kwoty podatku zaokrągla się do pełnych złotych. Stosując się do tej zasady raty podatku powinny wynosić po 361 zł, a zatem należny podatek przekroczyłby uchwaloną przez radę gminy stawkę roczną

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?