Czy należy założyć nowy indeks jeżeli słuchacz powtarza semestr i otrzymuje nowy numer w księdze słuchaczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła o kontrahenta niemieckiego licencję na program komputerowy, który składa się z inżynierskiego oprogramowania użytkowego, dostępu do bazy danych oraz interfejsu. Licencja obejmuje dostęp do bazy danych, interfejs do programu oraz prawo do rozpowszechniania programu. Licencjodawca, zgodnie z umową, zatrzymuje dla siebie wszystkie prawa autorskie związane z programem. Rozpowszechnianie określone powyżej ma charakter nieodpłatny i nie oznacza w żaden sposób przeniesienia praw autorskich. Z tytułu opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy spółka dokonuje kwartalnych płatności.Czy od wypłacanych należności należy pobrać dochodowy podatek zryczałtowany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX