Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Słuchaczka szkoły policealnej w ostatnim semestrze nauki zmieniła nazwisko. Okazała w szkole odpis aktu małżeństwa. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectw należy założyć nowy arkusz ocen jeśli zmiana nazwiska nastąpiła przed dniem ukończenia szkoły. Czy założyć tylko pierwszą stronę, czy cały arkusz ocen? Co zrobić z poprzednim arkuszem ocen? Kto powinien uzupełnić podpisy w arkusz ocen jeśli dany nauczyciel wypełniający arkusz nie jest już zatrudniony w szkole?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?