Czy należy zaliczyć pracownicy do pracowniczego stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym wuja w charakterze domownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy zaliczyć pracownicy do pracowniczego stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym wuja w charakterze domownika? Pracownica zwróciła się o zaliczenie do pracowniczego stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym wuja w okresie od 28.07.1993 r do 14.04.2002 r. Wnioskodawczyni zamieszkiwała wraz z wujem we wspólnym gospodarstwie domowym, co zostało potwierdzone zeznaniami świadków, że "pani X zamieszkiwała i dojeżdżała do szkoły średniej autobusem, w internacie nie mieszkała a następnie podjęła studia zaoczne i nadal faktycznie zamieszkiwała wraz z wujem pracując z nim w gospodarstwie rolnym". Jednakże pracownica była zameldowana w innej miejscowości oddalonej o 9 km w tym okresie. Czy adres zameldowania wnioskodawczyni inny niż adres gospodarstwa wyklucza doliczenie jej tych lat do stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX