Czy należy wystąpić do właścicieli nieruchomości o wyrażenie zgody na objęcie ochroną drzewa, które rośnie na ich gruncie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego urzędu miejskiego wpłynął wniosek o ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody. Drzewa spełniają wymóg obwodu, który pozwala je uznać za pomnik przyrody, jednakże rosną na gruntach prywatnych, niebędących własnością gminy.

Czy w związku z tym należy wystąpić do właścicieli o wyrażenie zgody na objęcie ochroną drzewa, które rośnie na ich gruncie?

Czy w przypadku gdy nie wydadzą na to zgody, mogę nadal powołać pomnik, lecz czy nie będzie to rodzić roszczeń w stosunku do gminy, gdyż ustanowienie drzewa pomnikowego będzie ograniczało ich prawo do dysponowania gruntem, a także nie będzie można go usunąć bez stosowanych uchwał?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX