Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo uchylać decyzje dotyczące koordynacji?

Organ od dnia 01.02.2019 r. uchyla decyzję w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego oraz 500+ na podstawie oświadczenia klientki (na prośbę strony). Decyzje są uchylone na podstawie art. 155 i art. 163 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

Po pewnym czasie okazuje się, że w powyższym przypadku, zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja zachodzi od 01.02.2019 r.

Czy w związku z powyższym, organ powinien wystąpić do SKO o unieważnienie decyzji, bowiem zostały one uchylone na wniosek strony, a nie z uwagi, że zachodzi koordynacji i po unieważnieniu przez SKO uchylić decyzje na podstawie art. 23 (świadczenia rodzinne) i art. 16 (świadczenia wychowawcze), czy pierwotne decyzje, które były uchylone na wniosek strony zachowują swoją moc i mogą być przekazane do Wojewody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?