Czy należy wysłać skany tylko umów zawartych przez MGOPS na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, czy również zeskanować aneksy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej skanów wszystkich umów zawartych przez MGOPS na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 r., niektóre umowy były aneksowane.

Czy należy wysłać skany tylko umów zawartych przez MGOPS na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, czy również zeskanować aneksy?

Czy tylko skany umów i napisać, że nadmieniamy, że umowa np. (...) była aneksowana i czekać na kolejny wniosek o udostępnienie. W innym zapytaniu dot. Klubu Senior + wysłaliśmy umowy z aneksami, lecz Pani napisała skargę, że dostała więcej na wniosek niż chciała, stąd też nasze pytanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX