Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Okres zasiłkowy 2017/2018: Osoba pobierała zasiłek rodzinny na dziecko do 31.10.2018 r., dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznany do 30.09.2018 r. i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznany w wysokości 273 zł do 30.09.2018 r. i w wysokości 193 zł od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka było wydane do 30.09.2018 r. W dniu 20.08.2018 r. ww. osoba złożyła wniosek na okres zasiłkowy 2018/2019. Strona nie wnioskowała o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji,  gdyż nie posiadała nowego orzeczenia.

Decyzją z dnia 30.10.2018 r. przyznano zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł. W dniu 08.11.2018 r. strona złożyła wniosek o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, ponieważ posiada nowe orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z dnia 05.11.2018 r. (wniosek w PCPR złożony w dniu 03.09.2018 r.). Dodatek przyznano na okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2019 r.

Czy w przedmiotowej sytuacji, należy wyrównać stronie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka o kwotę 80,00 zł od 01.11.2018 r.?

Czy można wyrównać ww. dodatek od 01.10.2018 r. skoro decyzja przyznająca świadczenia na okres zasiłkowy 2017/2018 nie jest już w obrocie prawnym?

Jeśli tak, to jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?