Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielowi wypowiedziano stosunek pracy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN w związku ze zmianami organizacyjnymi. Ulegnie on rozwiązaniu z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2016 r. Bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy nauczyciel przejdzie na emeryturę (od 1 września 2016 r.). Otrzyma odprawę na podstawie art. 20 ust. 2 KN i odprawę emerytalną. W marcu 2017 r. miałby prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.

Czy w tej sytuacji należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową w związku z tym, że do nabycia prawa do niej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy i bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy przechodzi na emeryturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?