Czy należy wypełnić KPO i uwzględnić w prowadzonej ewidencji odpadów drukarkę, którą klient chce pozostawić w serwisie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2013 r.

PYTANIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie gospodarowania odpadami (punkty serwisowe sprzętu elektrycznego i elektronicznego i sprzedawca detaliczny sprzętu elektrycznego i elektronicznego) nie muszą ewidencjonować zebranych odpadów i nie muszą składać sprawozdań o odpadach w zakresie ilości zebranych odpadów (ale muszą składać sprawozdania z ilości odpadów wytworzonych). Podmiot ma podpisaną umowę na co najmniej nieodpłatne odbieranie odpadów z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Jednakże jak należy postąpić w sytuacji, gdy klient (firma) przynosi do serwisu np. zepsutą drukarkę?

Drukarki tej nie udało naprawić, klient chce ją zostawić w serwisie i prosi o podpisanie karty przekazania odpadu z grupy 16 (serwis jako przyjmujący, klient jako przekazujący).

Czy w tym przypadku należy podpisać KPO i założyć kartę ewidencji odpadu, a w efekcie prowadzenia ewidencji uwzględnić masę tego odpadu z sprawozdaniu odpadach jako odpad zebrany?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access