Czy należy wypełniać załącznik CIT-8/O tylko po to by wykazać informacje o wypłatach dokonanych zagranicznym osobom prawnym niemającym siedziby na terytorium RP oraz o pobranym od nich podatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2012 r.

PYTANIE

Czy należy wypełniać załącznik CIT-8/O tylko po to by wykazać informacje o wypłatach dokonanych zagranicznym osobom prawnym niemającym siedziby na terytorium RP oraz o pobranym od nich podatku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access