Czy należy wymagać od wszystkich członków rodziny złożenia oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych w przypadku wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 15 ust. 4 pkt 1 u.p.o.u.a. wskazuje, iż do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych dotyczących każdego członka rodziny?

Czy należy wymagać takiego oświadczenia od wszystkich członków rodziny, mimo że strona oświadcza, że rodzina nie uzyskiwała takich dochodów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access