Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ujęcie wód podziemnych składające się z 2 otworów hydrogeologicznych i 1 otw. hydrogeologicznego posiada ustalone zasoby eksploatacyjne na poziomie 27,0 m3/h (czwartorzęd) i 5,0 m3/h (trzeciorzęd). Dokumentacja została przyjęta zawiadomieniem przez starostę w 2003 r. Aktualnie firma chciałaby określić zasoby dla każdego otworu osobno.

Czy należy wykonać dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej poprzedzony projektem robót geologicznych i określić na nowo zasoby eksploatacyjne ujęcia dla każdego otworu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację