Czy należy wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń w stosunku do obecnie sprawujących urząd władz spółki? - OpenLEX

Czy należy wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń w stosunku do obecnie sprawujących urząd władz spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zawarliśmy polisę OC członków władz spółki. Ubezpieczonymi są byli, obecni i przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz ich współmałżonkowie, spadkobiercy itd. Wcześniej opierając się na korzystnych interpretacjach i wyrokach dotyczących braku dookreślonego kręgu ubezpieczonych nie wykazywaliśmy u pracowników przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Obecnie jednak po wyroku NSA z marca 2012 r. mamy wątpliwości co do słuszności naszego stanowiska.

Czy należy wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń w stosunku do obecnie sprawujących urząd władz spółki?

Jakie konsekwencje w tym zakresie powodują zmiany w składzie zarządu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

Kiedy należy wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń: w momencie zawarcia umowy czy w momencie zapłaty składki?

Czy powinniśmy skorygować również poprzednie lata i wykazać przychód u pracownika?

Jakie konsekwencje ewentualnej korekty wystąpią po stronie pracownika i spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?