Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona zwróciła się z wnioskiem o wydanie zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem miejscowym - adaptacja części pomieszczeń na lokale socjalne wraz z termomodernizacją budynku socjalnego stolarki okiennej. Działka położona jest w planie MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej jako przeznaczenie podstawowe. W treści uchwały nie ma żadnej wzmianki odnoście zabudowy wielorodzinnej ani zabudowy socjalnej.

Czy w związku z powyższym należy wydać zaświadczenie o zgodności, czy odmówić w formie postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?