Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udzielenie opinii prawnej na temat postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).

Zwracam się z prośbą o udzielenie opinii prawnej w następującej sprawie:

Wierzycielka (matka dzieci) działająca w imieniu niepełnoletnich osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ma wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z wniosku z dnia 29.08.2019 r.) w związku z koniecznością wyjaśnienia kwestii dotyczącej dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (Urząd Skarbowy wyznaczył jej termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2020 r.).

W dniu 24 lutego 2020 r. wierzycielka złożyła drugi wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w związku ze zmianą sytuacji dochodowej (utrata zatrudnienia). W dniu 20 marca 2020 r., przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskaliśmy informację, że dzieci wierzycielki zostały umieszczone w pogotowiu opiekuńczym.

W dniu 23.03.2020 r. wystosowano do wierzycielki pismo o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, z powodu wyjaśnienia wątpliwości sprawowania opieki nad dziećmi. Z powodu stanu epidemiologicznego zawieszono również termin załatwienia sprawy (pismem z dnia 20.04.2020 r.). Na dzień dzisiejszy dzieci nadal przebywają w pogotowiu opiekuńczym.

Wobec powyższego, proszę o opinię prawną, jak rozwiązać powyższą sprawę?

I czy sprawa odnosząca się do wcześniej wydanego postanowienia (dotyczącego wniosku z 29.08.2019 r.) powinna być również wznowiona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?