Czy należy wydać decyzję odmowną przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na syna umieszczonego w MOW, czy też pozostawić wniosek... - OpenLEX

Czy należy wydać decyzję odmowną przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na syna umieszczonego w MOW, czy też pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem, który postanowieniem Sądu został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Ośrodek ten zapewnia wychowankom całoroczną i całodobową opiekę. Na powyższy wniosek strona otrzymała decyzję odmowną, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy, natomiast Sąd oddalił skargę. Wnioskodawczyni ponownie złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna i przedłożyła postanowienie Sądu, w którym cyt.: "udzielić nieletniemu przerwy w wykonywaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym do dnia 31 stycznia 2022 r. - celem podjęcia leczenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego". Strona nie złożyła żadnych wyjaśnień dotyczących m.in.: miejsca pobytu dziecka - czy mieszka z matką, czy jest w instytucji leczniczej zapewniającej całodobową opiekę, w jaki sposób jest sprawowana opieką nad dzieckiem.

Czy należy wydać decyzję odmowną przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na syna umieszczonego w MOW, czy też pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX